Sample Sequence

33. EXT. ROOFTOP OF BUILDING. DAY.

Tahimik ang lugar. Hindi nagawang makarating ng ingay ng mga sasakyan sa ibaba. Makikita ang napakalawak at nakasisislaw na liwanag ng kalangitan at ang mga nagmukhang maliliit na gusali sa ilalim nito.

Umihip ang hangin at tinangay nito ng kaunti ang nakalugay na buhok ni Andrea bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang kausapin ang nakaupo sa kanyang tabi na si Dennis.

 

Any thoughts?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s